Dodatkowe informacje

Jeżeli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełno-sprawności lub stopniu niepełnospra-wności. Jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny pobiera rentę lub emeryturę należy dołączyć także decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury, a także 3 ostatnie renty /emerytury lub zaświadczenie z ZUS za ostatnie 3 miesiące.

 

Przyjmowane są tylko wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów !!

Ściągnij / Drukuj

WNIOSEK

Statut Fundacji Samotna Mama

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZ FUNDACJĘ „SAMOTNA MAMA”

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  STYPENDIÓW SOCJALNYCH DLA STUDENTÓW PRZEZ FUNDACJĘ „SAMOTNA MAMA”

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY
FINANSOWEJ  CELOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO PRZEZ FUNDACJĘ „SAMOTNA MAMA”

 

Copyright © 2014 Fundacja Samotna Mama | Designed by Free CSS Templates | Darmowe Szablony